сряда, 15 декември 2010 г.

Селски имоти – същност , наблюдения и тенденции на развитие

Същност :
За помощ в обособяването на дефиниция на „селски имоти“ като термин се обърнахме към експертите в посредничеството при покупко продажба на имоти. С леки различия спрямо нашето виждане относно тълкуването на термина, експертите обособиха дефиницята, че селски имоти означава къща с двор. Въпреки, че всеки от нас асоциира термина със село, ни беше пояснено, че доста често той се използва и за по-слабо населени райони като малките градове. Често брокерите на недвижима собственост използват 'имоти от селски тип', когато става въпрос за къща с двор.

Наблюдения:
В последните десет години наблюдавахме силен прилив и рязък отлив от пазара на селски имоти у нас. С приближаване към нашето приемане в Европейския Съюз се засилваше притока на чуждестранни инвеститори в сферата на недвижимите имоти. Основния процент от купувачите на селски имоти бяха граждани на Англия, които се разделяха на три основни групи :
- хора, които търсеха място за живеене в пенсионна възраст и/или почивка.
- предприемачи
- спекуланти, решени да се възползват от предоставената възможност от непознаването на българския пазар от чуждестранните граждани.

Резкия отлив от пазарната ниша на селските имоти започна в края на 2007 година, когато започнаха да се „пукат“ един след друг балоните в ценовата политика на спекулантите, чиито цени бяха далеч над реални, клонящи към безумни, отдало своето значение за разпространение на световната финансова криза.

Тенденции:
Поради големите притоци на работна сила концентрираща се в по-големите градове предоставящи повече възможности за реализация, се наблюдава изселване на част от тези градове в селата и други по-слабо населените места в близост до града и дори в по отдалечените райони. Селските имоти отново набират популярност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар